اگزوز 206

شما تعريفي عمده اي از اگزوز 206 در ذهن خود داريد كه تنها وظيفه ي آن خارج كردن دود از سيلندر است. اما ويژگي اين قطعه گسترش پيدا كرده است و پيشرفته تر شده است. نوع پيشرفته ي اگزوز 206 وظيفه ي ديگري برعهده دارد.


ارتودنسی | متخصص ارتودنسی
منبع این نوشته : منبع
اگزوز